Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Μαντόγλου Αριστοτέλης

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: mantog@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722763
Μαθήματα: Υδρολογία Υπόγειων Νερών & Μεταφορά Ρύπων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό