Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Μαμάης Δανιήλ

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: mamais@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722901
Μαθήματα: Εργαστηριακές Μέθοδοι Υγειονομικής Τεχνολογίας, Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό