Νέα

Μαλαμής Συμεών – Αλέξανδρος

March 9, 2017

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Mail: smalamis@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722797
Μαθήματα: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & Ιλύος, Παραγωγή Πόσιμου & Ανακτημένου Νερού, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μικρής Κλίμακας