Ακαδημαϊκό Προσωπικό

ΛυρίδηςΔημήτριος

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: dsvlr@mail.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107721115
Μαθήματα: Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό