Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Λοϊζίδου – Μαλαμή Μαρία

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: mloiz@chemeng.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107723130
Μαθήματα: Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό