Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Λεώπουλος Βρασίδας – Ιωάννης

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: vleo@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107723585
Μαθήματα: Διοίκηση και Διαχείριση Λιμένων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό