Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Κουτσογιάννης Δημήτριος

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: dk@itia.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722831
Μαθήματα: Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό