Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Κοντογιάννης Κωνσταντίνος

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: kkontog@softlab.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722515
Μαθήματα: Διασφάλιση Λιμένων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό