Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Καρατζιάς Σωτήριος

Ιδιότητα: Διδάσκων – Μέλος Άλλων Ιδρυμάτων – Φορέων
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : 
Mail: 
Τηλέφωνο: 
Μαθήματα: Διασφάλιση Λιμένων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό