Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Γκιντίδης Δρόσος

Ιδιότητα: Αναπλ.  Καθηγητής
Mail: dgindid@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107724177
Μαθήματα: Εισαγωγή στις Υπολογιστικές Μεθόδους

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό