Νέα

Ευστρατιάδης Ανδρέας

March 9, 2017

Ιδιότητα: Επιστημονικός Συνεργάτης
Mail: andreas@itia.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722859
Μαθήματα: Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων – Υδροπληροφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων