Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Δουκάκης Ευστράτιος

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: edouk@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722707
Μαθήματα: Παράκτιο Περιβάλλον

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό