Νέα

Δερματάς Δημήτριος

March 9, 2017

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: dermatas@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722835
Μαθήματα: Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα