Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Δαμίγος Δημήτριος

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: damigos@metal.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722214
Μαθήματα: Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό