Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Χατζημπίρος Κίμων

Ιδιότητα: Διδάσκων – Πρώην Μέλος Δ.Ε.Π.
Mail: k.hadjibiros@hydro.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722896
Μαθήματα: Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό