Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Χαραλάμπους Αικατερίνη

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: harjo@chemeng.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107723089
Μαθήματα: Ειδικά Θέματα : Ειδικά Θέματα Χημείας Νερού

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό