Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Μποϊλέ Μαρία

Ιδιότητα: Διδάσκων – Μέλος Άλλων Ιδρυμάτων – Φορέων
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Πειραιά
Mail: boile@unipi.gr
Τηλέφωνο: 2104142000
Μαθήματα: Διοίκηση και Διαχείριση Λιμένων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό