Νέα

Μπαλτάς Ευάγγελος

March 9, 2017

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: baltas@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722883
Μαθήματα: Υδρομετεωρολογία, Βασικές Αρχές Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, Προχωρημένη Υδρολογία, Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα