Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Μπαλλής Αθανάσιος

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: abal@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107721235
Μαθήματα: Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές, Λειτουργίες & Οργάνωση Χερσαίας Ζώνης Λιμένων, Βελτιστοποίηση Δικτύων Εγκαταστάσεων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό