Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Αζοράκος Σαμψών

Ιδιότητα: Λέκτορας
Mail: azor@otenet.gr
Τηλέφωνο: 2107722366
Μαθήματα: Θαλάσσια Υδροδυναμική, Τουριστικοί Λιμένες, Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Εκβολής

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό