Νέα

Ανδρεαδάκης Ανδρέας

March 9, 2017

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: andre1@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722902
Μαθήματα: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & Ιλύος, Βασικές Αρχές Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Παραγωγή Πόσιμου & Ανακτημένου Νερού