Νέα

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή 2 διαλέξεων με αντικείμενο : «Numerical and Experimental Investigation or Hydraulic Ram»

March 8, 2017

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς  φοιτητές  ότι στο  πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής διδασκόντων (Erasmus) μεταξύ της Σχολής ΠΜ του ΕΜΠ και αυτής του Πολυτεχνείου Μονάχου (TUM), θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Υδραυλικής από τον κ. Tobias Liepert, επιστημονικό συνεργάτη του TUM, σειρά 2 διαλέξεων με αντικείμενο : «Numerical and Experimental Investigation or Hydraulic Ram».

Τετάρτη 8-3-2017   14:30 – 17:30   Θεωρία και διεξαγωγή πειράματος στο Εργαστήριο Υδραυλικής,  υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Π. Παπανικολάου.

Πέμπτη 9-3-2017     9:30 – 12:30   Θεωρία.

Για περισσότερες πληροφορίες: Καθ. Α. Στάμου, τηλ. 210 772 2809