Νέα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΥΧΟΥΣ Μ.Ε. & ΕΞΕΤΑΣΗ Μ.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

January 30, 2017

Οι μεταπτυχιακές εργασίες περιόδου Φεβρουαρίου 2017 θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 13/2/2017  σύμφωνα με τη διαδικασία και τα παραδοτέα που περιγράφονται στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ. Τα υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα, εξώφυλλα  των Μ.Ε., θα παραδοθούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, ενώ τα τεύχη στον επιβλέποντα και στα άλλα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής που θα οριστούν από την ΕΔΕ.

Η εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών  προβλέπεται να γίνει (σύμφωνα με το Ακαδημαίκό Ημερολόγιο 2016-17) στο διάστημα 20/2/2017 – 24/2/2017.

(Το Πρόγραμμα Εξετάσεων των Μ.Ε. Περιόδου Φεβρουαρίου 2017 καθώς και οι Εξεταστικές Επιτροπές θα ανακοινωθούν  προσεχώς).