Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Το ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Το Δ.Π.Μ.Σ  “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ιδρύθηκε και λειτούργησε για 1η φορά τον Σεπτέμβριο του 1998 με τη συνεργασία των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών  του ΕΜΠ.

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων και των ρυθμίσεων της νέας ισχύουσας νομοθεσίας περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης (Ν.4485/4.8.2017),  η Σύγκλητος του ΕΜΠ  ενέκρινε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την επανίδρυση και λειτουργία του ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” με συντονίζουσα τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και τη συνεργασία των Σχολών Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών .

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία για την ορθολογική και περιβαλλοντικά ασφαλή αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των εσωτερικών και παράκτιων υδατικών πόρων και για τον σχεδιασμό και λειτουργία συναφών έργων.

Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

  Η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης, καθώς και ειδικότερα για την κατεύθυνση Δ και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης των επί μέρους θεμάτων του πιο πάνω αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του Δ.Π.Μ.Σ., ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων και των συναφών έργων.

  Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας  γνώσης.

Στους αποφοίτους του Δ.Π.Μ.Σ. απονέμεται από το Ε.Μ.Π.  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Επιστημονική Περιοχή «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» και σε μια από τις ακόλουθες 3 ειδικεύσεις:

   Ειδίκευση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

   Ειδίκευση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία.

   Ειδίκευση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ, το οποίο έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 10 μαθήματα (τουλάχιστον 60 ECTS) και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής εργασίας (30 ECTS).

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΤΥΠ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.

June 13, 2018

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Prosklhsi_Ekdilwsis_Endiaferontos_2018

Διάβασε Περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”

June 4, 2018

Η εξέταση του μαθήματος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ θα γίνει αύριο 5-6-2018 από τις 09:10 μέχρι τις 11:10.

Διάβασε Περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ”

June 4, 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος “Πλημμύρες και Αντιπλημμυρικά Εργα” θα πραγματοποιηθεί στις 15:15 – 18:00 την Τετάρτη 13/6/2018.

Διάβασε Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙκΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κύριοι Σύνδεσμοι