Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Το ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Το ΔΠΜΣ  “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ιδρύθηκε και λειτούργησε για 1η φορά το Σεπτέμβριο του 1998 με τη συνεργασία των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών  του ΕΜΠ.

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων και των ρυθμίσεων της νέας ισχύουσας νομοθεσίας περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης (Ν.4485/4.8.2017),  η Σύγκλητος του ΕΜΠ  ενέκρινε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την επανίδρυση και λειτουργία του ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” με συντονίζουσα τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και τη συνεργασία των Σχολών Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών  (ΦΕΚ τ. Β’ 2795/13-7-2018).

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία για την ορθολογική και περιβαλλοντικά ασφαλή αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των εσωτερικών και παράκτιων υδατικών πόρων και για τον σχεδιασμό και λειτουργία συναφών έργων.

Σκοποί του ΔΠΜΣ είναι:

  Η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης, καθώς και ειδικότερα για την ειδίκευση Γ’ και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης των επί μέρους θεμάτων του πιο πάνω αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του ΔΠΜΣ, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων και των συναφών έργων.

  Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας  γνώσης.

Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ απονέμεται από το ΕΜΠ  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Επιστημονική Περιοχή «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» και σε μια από τις ακόλουθες 3 ειδικεύσεις:

   Ειδίκευση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

   Ειδίκευση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία.

   Ειδίκευση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ, το οποίο έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 10 μαθήματα (τουλάχιστον 60 ECTS) και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής  εργασίας (30 ECTS).

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΕ (30/8/2018) ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

September 3, 2018

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (Συνεδρίαση 30/8/2018) για την επιλογή των επιτυχότων και επιλαχόντων στο ΔΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. results_announcement_final_2018_19  

Διάβασε Περισσότερα

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΕ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ”ΕΤΥΠ”

August 30, 2018

Δείτε το συνημμένο έγγραφο του Κοσμήτορα της (επισπεύδουσας)  Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Καθηγητή Δ. Κουτσογιάννη σχετικά με την εκπροσώπηση των φοιτητών στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ για ετήσια θητεία (ακαδ. έτος 2018-2019). Συνημμένο αρχείο: ekproswpoi_foititwn_etyp

Διάβασε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

August 23, 2018

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημέρες Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Αυγούστου σύμφωνα με τα ακόλουθα: Τρίτη 28-8-2018. Ειδίκευση  Α: 9:00-11:00 υποψήφιοι με επώνυμο από Α μέχρι Μ και 11:15-13:15 από Ν μέχρι Ω. Τρίτη 28-8-2018. Ειδίκευση Γ: 12:00-15:00 όλοι οι υποψήφιοι. Τετάρτη 29-8-2018. Ειδίκευση Β: 10:00-12:00 υποψήφιοι με επώνυμο από Α […]

Διάβασε Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙκΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κύριοι Σύνδεσμοι