Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Διατμηματικο – Διεπιστημονικο
Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

Επιστημη και Τεχνολογια Υδατικων Πορων

Το ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Το ΔΠΜΣ  “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ιδρύθηκε και λειτούργησε για 1η φορά το Σεπτέμβριο του 1998 με τη συνεργασία των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών  του ΕΜΠ.

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων και των ρυθμίσεων της νέας ισχύουσας νομοθεσίας περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης (Ν.4485/4.8.2017),  η Σύγκλητος του ΕΜΠ  ενέκρινε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την επανίδρυση και λειτουργία του ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” με συντονίζουσα τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και τη συνεργασία των Σχολών Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών  (ΦΕΚ τ. Β’ 2795/13-7-2018).

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία για την ορθολογική και περιβαλλοντικά ασφαλή αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των εσωτερικών και παράκτιων υδατικών πόρων και για τον σχεδιασμό και λειτουργία συναφών έργων.

Σκοποί του ΔΠΜΣ είναι:

  Η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης, καθώς και ειδικότερα για την ειδίκευση Γ’ και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης των επί μέρους θεμάτων του πιο πάνω αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του ΔΠΜΣ, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων και των συναφών έργων.

  Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας  γνώσης.

Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ απονέμεται από το ΕΜΠ  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Επιστημονική Περιοχή «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» και σε μια από τις ακόλουθες 3 ειδικεύσεις:

   Ειδίκευση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

   Ειδίκευση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία.

   Ειδίκευση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ, το οποίο έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 10 μαθήματα (τουλάχιστον 60 ECTS) και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής  εργασίας (30 ECTS).

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

October 8, 2018

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία (ΔΕ) στην περίοδο Οκτωβρίου 2018 ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των τευχών στις εξεταστικές επιτροπές είναι η 29η Οκτωβρίου 2018 ενώ το υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα εξώφυλλο της ΔΕ θα υποβληθεί στη Γραμματεία  έως τις 22 Οκτωβρίου 2018. Η εξέταση θα γίνει […]

Διάβασε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ” ΚΑΙ “ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”

October 8, 2018

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Υδρομετεωρολογία” θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη στις 8:45 – 11:30 στην αίθουσα του μεταπτυχιακού και το μάθημα “Στοχαστικά Μοντέλα Υδατικών Πόρων”  θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 8:45 – 11:30 στην αίθουσα του PC LAB της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

Διάβασε Περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΑΚΑΔ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

October 1, 2018

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 στο συνημμένο αρχείο     winter_courses_2 018_19_DPMS_ETYP.

Διάβασε Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙκΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κύριοι Σύνδεσμοι